Ring oss gärna: 08-611 05 00

AKTUELLT

NGS Group söker konsultchef

NGS Läkarbemanning behöver utöka med en driven och säljande konsultchef! NGS Läkarbemanning erbjuder flexibla lösningar inom samtliga läkarkategorier till både offentlig och privat sjukvård. Läs mer om NGS Group och om NGS Läkarbemanning och de olika nischer vi arbetar inom på www.ngsgroup.se.

Arbetsbeskrivning
Som konsultchef på NGS Group ansvarar du för att på ett kvalitativt sätt bemanna uppdrag hos våra kunder samt tillsammans med övriga i affärsområdet kontinuerligt rekrytera ny personal. I tjänsten ingår löpande kund- och konsultkontakter i form av bemanning, försäljning och uppföljning av uppdrag.
Vår personal är vår viktigaste resurs och en av de viktigaste arbetsuppgifterna är din roll som närmsta chef och kontaktperson för våra konsulter som arbetar ute hos våra kunder. Du sköter lönesamtal, anställningsavtal och utvecklingssamtal samt gör regelbundna avstämningar/uppföljningar kring exempelvis konsultens mål och förväntningar.

Kravprofil
– Social kompetens och personligt driv är viktiga egenskaper för att hantera ett brett spektra av både kunder och konsulter samt för att kunna bidra till affärsområdets lönsamhet och tillväxt. Som person trivs du i ett högt tempo och har förmågan att snabbt skifta fokus beroende på situation. – Du är lösningsorienterad och drivs av att sätta affärer samt att uppnå och arbeta emot uppsatta mål.
– Du skall ha förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift och van vid att använda datorn som ditt arbetsredskap.
– Vi har krav på erfarenhet från liknande tjänst och arbetsuppgifter, meriterande är om dessa erfarenheter kommer från bemanningsbranschen. Alternativt krav är att du har vårdbakgrund och idag med en tjänst där det ingår koordinering av personal, ledarskap och/eller personalansvar.
– Viktiga egenskaper och kvalifikationer som vi värdesätter hos vår nya kollega är prestigelöshet, att du är teamorienterad, har god prioriteringsförmåga och är lösningsfokuserad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänstens placeringsort
Stockholm eller Karlskrona

Vi erbjuder dig en spännande, rolig och utvecklande arbetsmiljö! 
Vi ser fram emot din ansökan och vill att du skickar in din CV med personligt brev till malin.brolin@ngsgroup.se.

Om NGS Group
NGS Group är en marknadsledande bemannings- och rekryteringskoncern, inriktad mot vård, skola, socialtjänst, ekonomi och ledarförsörjning. Vi omsätter idag omkring 700 miljoner kronor fördelat på 13 olika affärsområden med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. 80 procent av vår verksamhet sker inom ramavtal varav huvuddelen mot offentlig sektor. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö, Oslo och Helsingfors har vi en lokal närvaro gentemot våra kunder och vår personal.

 1. NGS Group söker konsultchef

Tillsammans ska vi besegra cancer

Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj är nu igång under oktober månad, i syfte att finansiera cancerforskning, sprida kunskap om bröstcancer samt bedriva påverkansarbete. Under hela månaden är vi med och uppmärksammar detta faktum att drygt 8000 kvinnor i Sverige varje år får beskedet att de har bröstcancer.

De som drabbas är inte ”alla andra”. De är våra mammor, systrar, barn, vänner och kollegor! Människor som finns i våra liv och som betyder något för oss. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.

För oss är det viktigt att vara med och bidra till att forskningen går framåt. NGS är ett företag som arbetar med människor och för människor och det vi gör, gör vi med hjärtat. Det här är ett engagemang från hjärtat och vi är med i kampen mot cancer och donerar pengar till en välgörenhet som inte bara drabbar ”andra” utan som även drabbar oss.

Tillsammans ska vi besegra cancer.

Välkommen till vår nya hemsida

Vi är så glada att vår uppdaterade hemsida nu ligger uppe. Vi har under några månader i hemlighet byggt, renoverat och fräschat upp fasaden men stommen och inredningen finns kvar. Det är nu lättare och det går snabbare att hitta den viktiga information du behöver.

Varför inte ta dig några minuter och titta runt? Vi vill förvarna för eventuella små fel som kan ha uppstått och vi arbetar för att rätta till dessa fel så fort det går. Vi hoppas att du gillar vår nya design.

//Hälsningar Plus Care

Bli läkare i vårt team

Vår erfarenhet har lärt oss vad som är viktigt! Vi arbetar löpande med att förse våra kunder runt om i Sverige med kompetent och duktig personal. Du är vår viktigaste resurs och genom att satsa på dig och din utveckling kan vi erbjuda våra kunder den bästa servicen.

Vi har under åren byggt upp ett stort kontaktnät med landsting, kommuner och privata enheter och kan därför erbjuda stor valfrihet. Hos oss bestämmer du var, när och i vilken utsträckning du vill arbeta. Dessutom erbjuder vi konkurrenskraftig ersättning.

Vi håller alltid tät personlig kontakt med alla våra läkare ute på uppdrag. Vi hjälper dig till exempel med att boka resor och boende. Behöver du information om något som rör uppdraget så är det bara att ringa oss.

Vår målsättning är att ta tillvara på din kompetens och hitta rätt uppdrag så att den kommer till sin fulla rätt.

Nyfiken att bli en i vårt team? Välkommen att höra av dig till oss på 08-611 05 00 eller på work@pluscare.se.

 1. Hoppande läkare

NGS i regnbågsfärger

Denna vecka tar Nordens största Pridefestival över Stockholm och därför färgar vi Plus Care och NGS Group i regnbågsfärger.

Inom NGS tillåter vi inte direkt eller indirekt diskriminering av någon, på grund av kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Vi värnar om den mångfald som idag präglar hela koncernen och därför är det en självklarhet för oss att uppmärksamma Pride.

Happy Pride!

Träffa oss på Barnveckan i Göteborg 24-27 april

Kom till Svenska Mässan i Göteborg för inspiration och nytänkande inom vård, utbildning och forskning genom samtal och diskussioner på årets Barnvecka, 24-27 april. Hela NGS Läkarbemanning är där och möter upp.

Årets tema är Barnsjukvård i en föränderlig tid.

Hälso- och sjukvården kring våra barn och ungdomar förändras ständigt. Nya diagnosmetoder, läkemedel, vårdfilosofier, patienträttigheter och nya patientgrupper ger oss oanade möjligheter att utveckla barnsjukvården.

Datum: 24-27 april
Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Läs mer här

Svar på tal från Bemanningsföretagen

Här följer Bemanningsföretagens kommentar till de inslag som förts i Rapport under mellandagarna.

Hyrstopp är inte lösningen på de ökade kostnader Rapports kartläggning pekar på. Vi tror på att hantera vårdens utmaningar tillsammans.

Medarbetarna i våra auktoriserade medlemsföretag är en stor tillgång för vården. De gör ett fantastiskt arbete och säkerställer och förbättrar kvaliteten på vården.

Rapport pekar i sitt inslag på kvalitetsbrister i vissa landsting. Detta är självklart oacceptabelt. Vi samarbetar med SKL och IVO för att minimera de här riskerna, till exempel genom ett förbättrat informationsutbyte och utveckla upphandlingarna.
Vårdtrycket har ökat mycket de senaste åren. För att klara behoven har det krävts ökad bemanning. Mycket av den har köpts utan upphandling och då har kostnaderna ökat. När landstingen upphandlar tjänster från auktoriserade företag ser vi att de får prisvärda och bra tjänster, och kostnaderna i de avtalen drar inte iväg.
Hyrstopp är inte lösningen på de ökade kostnader Rapports kartläggning pekar på. Vi tror på att hantera vårdens utmaningar tillsammans. 
Då är det extra viktigt att ha långsiktiga relationer med kommuner och landsting och en bra dialog med SKL.
Bemanningslösningarna får vården att fungera. Vi vill fortsätta att utveckla bemanningslösningarna gemensamt så att vården kan förbättras och få kompetensförsörjning till rimliga priser. 

Bemanningsföretagens styrelse har sedan tidigare beslutat att göra en översyn av auktorisationsvillkor och etiska regler. Arbetet med översynen beräknas vara klart under första kvartalet 2017.
 
Vill du veta mer om Bemanningsföretagens branschorganisation, läs mer på  Bemanningsföretagen.
 1. Bemanning

Julklappar som gör skillnad

DONATION

Vi färgar movember blå

Vi går vidare i färgpaletten och byter ut rosa mot blått. NGS är med och stödjer Movember Foundation, som strävar efter att komma till rätta med några av de största hälsoproblem som män står inför: prostata- och testikelcancer.

Våra pappor, partner, bröder, vänner och kollegor står inför en hälsokris som det inte pratas om. För att symbolisera kampanjen uppmanas män odla mustasch under november. Tanken med mustaschen är att den ska skapa förändring och leda till samtal.

Var med i kampen du också. Registrera dig på http://se.movember.com/ och börja helt slätrakad 1 november. Odla och trimma din mustasch under Movembers 30 dagar och uppmuntra vänner och familj att stötta kampanjandet med bidrag.

2030 kommer antalet män som dör i förtid minskat med 25%.

 1. Movember

Vården berör oss alla

Vården rör alla, är viktig för alla. Oavsett ålder, religion, hudfärg, inkomst eller andra åtskiljande parametrar människor emellan. Den svenska vården har åtagit sig att ge vård åt alla, jämlikt, oavsett individ eller geografi. Vårdbemanning är en avgörande bit i det enorma pussel som kommuner och landsting dagligen ska få ihop för att fylla det åtagandet. Till min förvåning är det en ständig källa till upprördhet på nyhetssidor, debattutrymme och insändarsidor.

Industrin gör det. Privat sektor gör det. Skatteverket och Skolverket gör det. De hyr in.

Kundundersökning på kundundersökning har visat samma sak; de som hyr in gör det främst för att personalförsörja tidsbestämda projekt, för att snabbt kunna ställa om vid variation i efterfrågan, och- inte minst – i samband med frånvaro av ordinarie personal.

Som exempel är cirka 20 000 av landstingens personal av olika skäl helt frånvarande årligen.

Vården lever under liknande förutsättningar som de flesta andra arbetsgivare. Vårdapparatens verksamhet ska bedrivas i bästa möjliga mån – men i motsats till en del andra ska den bedrivas dygnet runt, över hela landet. Och i motsats till, tja, nästan alla andra, ska den ytterst uppehålla och rädda liv. Därför måste kommuner och landsting lyckas med rekryteringar till glesbygden, tillhandahålla specialister där de behövs, ha bemanning vid semestertider och sjukfrånvaro och så vidare. Elefanten som faktiskt inte befinner i rummet är att situationen bleve bättre om vårdbemanningspersonalen skulle anställas av kommuner och landsting. Elefanten betar i sitt naturliga habitat, långt från svenska vårdens personalförsörjningsbryderier.

Ändå läggs det kraft och energi på att debattera, och nu senast motionera, om att ”minska beroendet” av vårdbemanningspersonal. Motionen innehåller ingrepp på arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, och dessutom minskad rätt till tjänstledighet för den fasta personalen. SKL ska ha reagerat positivt. Detta gladde Ewa-May Karlsson, gruppledare(C) i Västerbottens läns landsting, så mycket att det blev ett pressmeddelande. ”Viktigast av allt är att landstinget blir en bättre arbetsgivare och på så sätt minskar intresset för att övergå till tjänst hos bemanningsföretagen” säger Karlsson.

Kvaliteten på arbetsgivaren finns ingen anledning för mig att kommentera. Men, Karlsson bör tänka över några aspekter av vårdens villkor.

Om vårdbemanningspersonalen skulle (och ville) anställas av kommuner och landsting innebär det icke per automatik att vakanser i glesbygden fylls eller att till exempel handkirurger finns där de behövs. Och det faller på sin egen orimlighet att skaffa ett stort personalöverskott för att lösa semestrar och sjukfrånvaro. Dessutom är det så att vårdens marknadssituation, som redan karaktäriseras av en starkt dominerande aktör, uppfattas i såväl forskning som i politik som förödande för samhällsekonomisk effektivitet. Ineffektiviteten tar sig uttryck i att den dominerande aktören dikterar priser som skapar obalanser mellan efterfrågan och utbud, skapar köbildningar och har svaga incitament att öka kvalitet och tillgänglighet. Att stärka den positionen ytterligare genom att rasa över och sätta stopp för vårdbemanning, det kommer inte att göra någon lycklig.

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

 1. Vård

Årets julklapp: Vi skänker volontärtimmar

Julklapp Volontartimmar

Vi stödjer Movember

M som i Mustasch och Movember. NGS byter nu ut det rosa bandet till en mustasch istället och är med och stödjer Movember Foundation, som strävar efter att hjälpa män att leva hälsosammare och längre.

Sedan 2003 har flera miljoner deltagit i denna hälsorörelse för män och samlat in 4,5 miljarder kronor som har finansierat mer än 1000 program med fokus på prostatacancer, testikelcancer, mental hälsa och fysisk aktivitet. För att symbolisera kampanjen uppmanas män odla mustasch under november. Tanken med mustaschen är att den ska skapa förändring och leda till samtal.

Var med i kampen du också. Registrera dig på http://se.movember.com/ och börja helt slätrakad 1 november. Odla och trimma din mustasch under Movembers 30 dagar och uppmuntra vänner och familj att stötta kampanjandet med bidrag.

Alla får inte cancer – men alla drabbas vi av sjukdomen – på ett eller annat sätt.

 1. Movember

NGS är med i den rosa kampen

Nu startar den rosa månaden. Under hela oktober uppmärksammar vi detta faktum att drygt 7 800 kvinnor i Sverige varje år får beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet.

De som drabbas är inte ”alla andra”. De är våra mammor, systrar, barn, vänner och kollegor! Människor som finns i våra liv och som betyder något för oss. Idag överlever drygt 80 procent av de som drabbas av bröstcancer men viktiga 20 procent återstår. Cancerfondens vision är att besegra cancer och målet är att fler ska överleva och färre ska drabbas.

Vi delar den visionen. Vi kan inte hindra det som sker, men vi kan vara med och bidra till att forskningen går framåt.

NGS är ett företag som arbetar med människor och för människor och det vi gör, gör vi med hjärtat. Det här är ett engagemang från hjärtat och vi är med i kampen mot cancer och donerar pengar till en välgörenhet som inte bara drabbar ”andra” utan som även drabbar oss.

 1. Rosa_Bandet_diplom_2015

NGS stödjer UNHCR

Just nu pågår en humanitär katastrof i och runt Syrien. Det brutala våldet har tvingat 4 miljoner människor – utsatta barn, kvinnor och män – att fly sitt hemland. Hälften av dem är barn och många är svårt traumatiserade.

Krigets offer har sett sina hem förstöras av bomber och anhöriga dödas. De har förlorat allt de äger. Städer ligger i ruiner. De är i akut behov av hjälp!

Vi som medarbetare på NGS Group känner en enorm frustration och vanmakt över vad som händer i länderna runt Syrien och vill nu försöka hjälpa till på det sättet vi kan.

NGS går in och stödjer UNHCR – FNs flyktingorgan genom donationer. Pengar som kan hjälpa de drabbade med tak över huvudet, mat och vatten men också filtar och kläder.

NGS går även in och stödjer Ersta Diakonis nyuppstartade HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Vi vill även uppmana våra medarbetare och kunder att hjälpa!

Följ länken till FNs hjälporgan

samt

Ersta Diakonis hjälpfond
Ange att pengarna avser ”Ensamkommande flyktingbarn”.

 1. UNHCR_LOGO

 2. Ersta_logo

Vi är på mässa

Plus Care är på plats i Göteborg på NCGP2015 (Nordic Congress of General Practice). En mässa för allmänspecialister från hela Norden.

Kom förbi oss i vår monter och få reda på mer om oss.

Vad tycker du om bemanningsbranschen?

Din åsikt är viktig

Just nu görs en heltäckande undersökning bland alla konsulter i bemanningsföretag över hela Sverige. Ni är tillsammans över 60 000 anställda och nu har du möjligheten att göra din röst hörd och berätta om vad du tycker och tänker.

Det är branschorganisationen Bemanningsföretagen som tar hjälp av undersökningsföretaget Inizio (www.inizio.se) för att få veta vad du och dina kollegor tycker om att arbeta som konsult.

Hur trivs du? Hur fungerar ditt arbete? Vad tycker du om din arbetsgivare och ditt kundföretag?

Bemanningsföretagen behöver klara besked från dig för få en rättvis bild om hur det är att arbeta som inhyrd. Och dina åsikter är mycket viktiga när det gäller att utveckla arbetet på bemanningsföretagen.

Dina svar kommer att behandlas helt anonymt av Inizio. Svaren kommer inte att kunna härledas till dig, utan alla svar summeras i ett statistiskt material. Det tar mindre än 10 minuter att svara på frågorna. Klicka på den här länken för att komma till undersökningen.

http://www.survey.espello.se/index.php/381781/lang-sv

Hjärtligt tack på förhand för din medverkan!

Med vänlig hälsning
Lindy Nilsson
Inizio

Inizio är ett undersökningsföretag som är medlem i branschorganisationerna SMIF och ESOMAR. Därigenom är du som svarar garanterad anonymitet och garanterad att undersökningen genomförs enligt branschens etiska regler.

Hos oss är du som läkare trygg!

Vi följer alltid de regler som gäller!

Plus Care är ett auktoriserat bemanningsbolag där du som läkare kan var trygg och säker på att vi som bemanningsbolag följer de regler och krav som Skatteverket satt upp.

Vill du veta hur kontrollen går till kan du läsa mer på skatteverkets sidor, följ länken till Skatteverket här!

 1. skatte

Internationella kvinnodagen

8 mars – Internationella kvinnodagen, som faktiskt är helgdag i fler länder. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 under parollen: Rösträtt för kvinnor skall ena vår styrka i kampen för socialism.

I Sverige har det hänt en del sedan dess men det finns många steg kvar för att vi ska komma i mål med jämlikheten mellan män och kvinnor.

Vi hyllar idag, lite extra, de kvinnor som kämpar för en rättvisare värld men även dem i vår närhet; familjemedlemmar, vänner, bekanta och kollegor och ställer oss bakom kampen mot ett jämlikare samhälle.

Vi finns för att vi behövs

Bemanningsbolagen ger svar på tal

Tack! Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen,
för denna informativa och högst relevanta debattartikel om
”Varför hyrläkare är ett viktigt komplement för att få svensk sjukvård att fungera”.

Snedvrid inte debatten om hyrläkare

 

En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport som kom häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

I rapporten framställer Konkurrensverket det som att kostnaderna för resursläkare urholkar ekonomin för såväl privata som offentligt ägda vårdcentraler. Det finns ingen analys kring användandet av resursläkare, eller vad alternativet skulle vara. Värdet av rapportens ytliga slutsats är därför högst tvivelaktig, och därtill floskelsprängd.

Bemanningsanställda utgör en mycket liten andel av den totala vårdpersonalen och den totala kostnaden – mindre än en procent. När man belyser kostnaderna för att anlita bemanningsföretag bör man även se på effektiviteten. Genom att bryta ner kostnaderna för hur mycket den inhyrda läkaren kostar per timme, 776 kr, jämfört med den landstingsanställdes kostnad, 654 kr, blir skillnaden inte stor. Addera sedan att resursläkaren träffar i snitt 12 patienter per dag att jämföra med att sjukhusläkare kan träffa så få patienter som 2 patienter per dag mellan möten och annan administration (Den sjuka vården 2.0).

Vårdbemanning används när det blir billigare eller bättre än alternativet. Eller som ofta är fallet i utflyttningsorter och glesbygd – det enda alternativet, speciellt i fråga om specialistvård. Om man jämför två tabeller i Konkurrensverkets rapport ser man att 6 av de 10 högst placerade regionerna korrelerar rörande hög utflyttning/högt användande av resursläkare.

Konkurrensverket kommer till den halsbrytande slutsatsen att brist på läkare leder till högre nyttjande av resursläkare, inte mindre vård. Alternativet till ett ”bemannat” arbetspass är att vården begränsas eller inte fungerar, vilket i första hand drabbar patienten. Väntan, oro och i förlängningen en längre tid som sjuk är en ovärdig följd av en vård som inte levererar. Oförmåga hos patienten att återgå till arbete leder till en samhällskostnad i sig. Men brist på rätt resurser får även andra följder. Om en nyckelperson som en narkosläkare inte finns, lamslås ett helt operationsteam, vilket också innebär en kostnad. Bemanningsföretagens lösningar för vårdsektorn är viktiga för patienten, vårdapparaten och samhället.

Vårdbemanning minskar även slitsam och dyr övertid för befintlig personal. Flera landsting har bötfällts av arbetsmiljöverket för att deras personal överskrider tillåten övertid, vilket ökar risken för både arbetsskador och vårdskador. Bemanningsbranschen utmärks av en auktorisation som garanterar att leverantören är seriös och följer lagar och regler. När en läkare hyrs in från ett auktoriserat företag får både medarbetare och kunder en ökad trygghet.

Konkurrensverket kommer till slutsatsen att resursläkare urholkar och riskerar vården. Jag skulle vilja säga att det är tvärtom, utan resursläkare urholkas vården. Konkurrensverkets frånvaro av analys förblindar dem för det faktum att resursläkare bidrar till att det finns en fungerande vård runt om i landet, varje dag, ja, varje timme! En sak slår Konkurrensverket fast – tillgången på läkare är av central betydelse för möjligheterna att bedriva vårdcentral och erbjuda en god vård. Utan resursläkare uteblir konsultationer, behandlingar och operationer. De som framförallt får betala då är patienterna som står utan vård. Vem vill ansvara för den kostnaden?

Henrik Bäckström
Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

 1.  

Tack för att vi fick ge bort din julklapp!

Även i år har vi valt att inte dela ut julklappar till våra kunder och medarbetare. Vi tror nämligen att dessa klappar ofta blir dammsamlare eller hyllvärmare och önskar istället att julklappspengarna blir till nytta för de som verkligen behöver det mer.

En av de frågor som berört oss mycket det här året är Ebola-epidemin som sprider sig i Västafrika. Vi har kunnat läsa om denna sjukdom i alla medier och vi vill nu hjälpa till och visa vår gemensamma strävan att hjälpa dem som hjälper.

Så årets julklappspengar har NGS valt att donera till organisationerna ”Läkare utan gränser” och ”SOS Barnbyar”, två organisationer som nu arbetar hårt med att hjälpa till i kampen mot Ebola.

 

 

 

 1. Ebola 2014